Program Kepimpinan Akar Umbi 2018

Tarikh Ucapan
Ucapan

Terima kasih pengacara majlis.

Yang Berusaha Encik Banges Munga, Pengarah MAMPU Sarawak

Yang Berusaha Puan Lee Na, Pengarah Kolej Kejururawatan Sibu

Yang Berusaha Encik Charles Siaw, Pegawai Residen Daerah Sibu

Yang Berusaha Encik Awang Yusup Bin Awang Mostapha, Pegawai Daerah Sibu

Yang Berusaha Encik Inting Anak Nyami, Pegawai Daerah Selangau,

Ketua-ketua Jabatan dan Agensi Rakan Strategik,

Yang dihormati dan diraikan peserta-peserta Program Kepimpinan Akar Umbi Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2018;

dan Saudara-saudari, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian.

Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Negaraku.

PENDAHULUAN 1.

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada MAMPU Sarawak, atas jemputan untuk menyempurnakan Program Kepimpinan Akar Umbi 2018. Saya amat berbesar hati, dan berasa gembira, kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada program hari ini.

2. Syabas juga saya ucapkan, kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung, dalam menjayakan Program Kepimpinan Akar Umbi Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2018. Sesungguhnya, program pada hari ini tidak mungkin akan berjalan dengan lancar, tanpa komitmen bersepadu daripada hadirin sekalian.

3. Saya difahamkan, bahawa penganjuran program ini, melibatkan kolaborasi strategik di antara MAMPU, Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak, INTAN, Jabatan Penerangan, Biro Tatanegara, Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) dan Kolej Kejururawatan Sibu. Ini merupakan pendekatan penganjuran yang strategik, dan menepati dasar penjimatan yang sedang diamalkan oleh Kerajaan. 1MALAYSIA TRAINING CENTRE (1MTC)

Hadirin yang dihormati sekalian,

4. 1Malaysia Training Centre merupakan inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (National Blue Ocean Strategy / NBOS). Ia diterajui oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri (JPM). 1MTC bertujuan, untuk mengoptimumkan penggunaan kemudahan di Institut Latihan Awam (ILA) seluruh negara, oleh semua segmen masyarakat.

5. Projek ini, dilaksanakan untuk memenuhi kehendak rakyat yang menginginkan perkhidmatan yang pantas dan meluas. Penggunaan 1MTC tidak lagi terhad kepada penjawat awam, dan kini dibuka kepada orang ramai, untuk menikmati fasiliti yang ditawarkan oleh Institut Latihan Awam. Inisiatif ini diterajui oleh MAMPU dan Unit Perancang Ekonomi, bersama rakan-rakan strategik iaitu Kementerian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan dan One Malaysia For Youth (iM4U). Pelaksanaan Projek 1MTC, adalah contoh terbaik kolaborasi strategik, di antara agensi-agensi Perkhidmatan Awam pelbagai Kementerian, dan jabatan untuk merealisasikan projek ini. Ianya terbina hasil kerjasama, pelbagai agensi Perkhidmatan Awam yang berganding bahu dalam semangat yang sama, iaitu mengangkat kepentingan rakyat sebagai keutamaan pentadbiran Kerajaan.

6. Pada masa kini, kesemua 24 Kementerian telah menyertai inisiatif 1MTC, yang melibatkan sebanyak 3,815 kemudahan di 378 ILA di seluruh negara. Tahun 2017 menyaksikan horizon baharu 1MTC, di mana MAMPU telah menambah nilai perkhidmatan platform 1MTC yang sedia ada, dengan memperluaskan Sistem 1MTC kepada Agensi Kerajaan lain (Bukan Institut Latihan), untuk mengoptimumkan, dan berkongsi semua sumber dan kemudahan kerajaan.

7. YBhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, dalam Mesyuarat Pre-NBOS Summit bertarikh 17 Disember 2012, telah bersetuju agar penggunaan kemudahan ILA diperluaskan kepada rakyat, dengan pelaksanaan projek secara kolaborasi, bersama Agensi Kerajaan yang lain. PROGRAM KEPIMPINAN AKAR UMBI PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2018 Hadirin yang dihormati sekalian,

8. Semasa Mesyuarat Pre-NBOS Summit, yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada 9 Januari 2018, MAMPU telah membentangkan kertas kerja pelaksanaan, Program Kepimpinan Akar Umbi di ILA di bawah 1MTC di seluruh Malaysia. Dalam mesyuarat tersebut, YBhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, telah bersetuju agar program ini dilaksanakan pada awal tahun ini.

9. Objektif penganjuran program ini, adalah seperti berikut: (a) Memberi pendedahan mengenai kepimpinan peringkat akar umbi di kampung-kampung; (b) Memaklumkan kepada rakyat mengenai dasar terkini Kerajaan; (c) Mempromosikan inisiatif-inisiatif terkini kerajaan; (d) Meningkatkan kepimpinan dengan kemahiran interpersonal, selaku agen perubahan kepada inisiatif kerajaan, untuk disampaikan kepada rakyat; (e) Sebagai platform, untuk mengeratkan hubungan penjawat awam, dengan masyarakat bersesuaian dengan konsep turun padang, dan merakyatkan perkhidmatan awam. PENGGUNAAN KEMUDAHAN INSTITUT LATIHAN AWAM Para hadirin yang dihormati sekalian,

10. Pelbagai inisiatif kemudahan rakyat telah dilaksanakan, antaranya, adalah Pusat Transformasi Bandar atau “UTC”, Pusat Transformasi Luar Bandar atau “RTC” dan juga pencapaian perkhidmatan melalui capaian internet MyEG, serta Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) yang sangat efektif dan sistematik. Pewujudan kemudahan di atas, merupakan hasil jaringan kolaborasi daripada mereka yang kreatif dan berinovatif. Melaluinya, Kerajaan telah merealisasikan usaha ini, dengan mengambil kira nilai tambah (value-added) kepada Negara, dan secara tidak langsung, memberi segala kemudahan dan perkhidmatan asas yang dinamik kepada rakyat di mana jua.

11. Oleh itu, saya menyeru kepada tuan/puan sekalian, agar bersama-sama mengambil peluang menggunapakai, kemudahan yang terdapat di Institut Latihan Awam yang berdaftar melalui 1MTC.

12. Sebelum mengakhiri ucapan ini, tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini, dan terus berusaha dengan lebih gigih dalam usaha menyampaikan maklumat, dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Untuk itu, dengan ini saya, menyempurnakan Majlis Penutupan Program Kempimpinan Akar Umbi bagi tahun 2018 bertempat di Kolej Kejururawatan Sibu, Sarawak.

Sekian terima kasih.