Amanat Tahun Baharu 2018

Tarikh Ucapan
Ucapan

AMANAT TAHUN BAHARU 2018

OLEH YB DATUK JOSEPH ENTULU BELAUN,

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

MAJLIS AMANAT TAHUN BAHARU 2018 BERSAMA YB MENTERI

16 Januari 2018 (Selasa)

DEWAN SERBAGUNA

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA  

Salam Sejahtera, Salam Sehati Sejiwa, Salam 1Malaysia dan Salam Negaraku.

Yang Berbahagia Dato’ Dr. Mazlan Yusoff, Ketua Pengarah MAMPU,

Yang Berusaha Dr. Suhazimah Dzazali, Timbalan Ketua Pengarah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT),

Yang Berusaha Tuan Haji Mohd Shahabuddin Omar, Timbalan Ketua Pengarah Transformasi dan Pemodenan Pengurusan (TPP),

Pengurusan Kanan MAMPU, serta Seluruh warga MAMPU yang dikasihi sekalian.

SECARIK KATA, PEMBUKA BICARA

1. Mendahului kata, marilah sama-sama kita bersyukur kepada tuhan kerana kita masih diberi peluang untuk melangkah ke tahun 2018. Justeru, tidak terlambat rasanya jika saya mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2018, Happy New Year! kepada semua warga MAMPU yang dikasihi sekalian.

2. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato’ Dr. Mazlan Yusoff, Ketua Pengarah MAMPU, atas inisiatif mengaturkan dan menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dalam Majlis Amanat Tahun Baharu 2018. Saya percaya, majlis ini bukan sahaja platform untuk menyampaikan amanat, tetapi membuka ruang kepada saya untuk beramah mesra dan berinteraksi dengan seluruh warga kerja MAMPU.

3. Saya juga dimaklumkan, pada malam ini kita turut meraikan 25 orang pegawai MAMPU yang telah bersara sepanjang tahun 2017 dan 5 orang warga MAMPU yang telah berkhidmat lebih 35 tahun. MENJUNJUNG LIMA PRINSIP PENTADBIRAN YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI

4. Sesungguhnya pentadbiran kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, adalah bertunjangkan kepada lima (5) prinsip utama yang berfungsi sebagai penunjuk arah dalam memacu negara ke arah kejayaan.

5. Prinsip Pertama: Ekonomi. Kerajaan telah memberi banyak fokus bagi memastikan ekonomi Malaysia terus kukuh dan berdaya saing. Antara langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan adalah memperkenalkan Program Transformasi Ekonomi atau ETP bagi memacu transformasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Semenjak itu, ekonomi Malaysia telah melangkah tapak demi tapak lebih kukuh, dan kita berjaya mengharungi ketidakstabilan ekonomi dunia hasil perancangan teliti kerajaan dan kesanggupan melaksanakan apa yang perlu dan bukan apa yang popular. Sebagai bukti kita boleh menyaksikan pelbagai kejayaan melalui beberapa indikator, antaranya:

• Laporan Daya Saing Global 2017/ 2018 oleh Forum Ekonomi Dunia, meletakkan negara di kedudukan ke-23 dari 137 buah negara yang dinilai. Laporan sama juga meletakkan Malaysia berada pada kedudukan ke-15 dalam senarai perbelanjaan kerajaan yang paling efisien, mengatasi negara-negara Eropah dan Asia lain seperti Finland, China, Sweden dan Jepun;

• Bank Dunia melalui Doing Business Report 2017 telah meletakkan Malaysia pada posisi ke-23 dalam Ease of Doing Business dalam kalangan 189 buah negara; dan

• KDNK negara berkembang pada kadar 6.2 peratus bagi suku ketiga 2017 berbanding 5.8 peratus pada suku kedua iaitu antara yang tertinggi di dunia. Di samping itu, nilai perdagangan Malaysia antara Januari dan Julai tahun 2017 mencapai 1.008 trilion ringgit, meningkat sebanyak 22.7 peratus berbanding tempoh yang sama tahun 2016.

6. Prinsip Kedua: Global. Menerusi dasar dan pendekatan yang dilaksanakan, negara kita berterusan mempunyai pengaruh yang kuat di persada politik antarabangsa. Antara lain, memainkan peranan penting dalam isu kemanusiaan global seperti isu Rohingya, Palestin, selain terus menjalinkan hubungan baik dengan hampir kesemua negara di dunia. Hasil daripada hubungan baik ini, Malaysia berjaya meningkatkan pelaburan asing, menambah kuota Haji, dan bermacam-macam lagi.

7. Prinsip Ketiga: Berwawasan. Sejak zaman berzaman, pemimpin-pemimpin negara sentiasa memikirkan dan melaksanakan yang terbaik bukan sahaja ketika mengetuai kerajaan, tetapi lebih daripada itu, untuk generasi dan waris negara di masa hadapan. Lantas, Kerajaan memperkenalkan Gagasan Transformasi Nasional 2050 atau TN 50 sebagai peta tuju bukan sahaja apa yang perlu dilakukan, tetapi juga bagi mendengar aspirasi dan harapan rakyat mengenai masa depan Malaysia yang kita cintai ini.

8. Prinsip Keempat: Rakyat di Hati. Segala apa yang kita lakukan, ia perlulah mengambil kira kepentingan rakyat. Rakyat perlu sentiasa didahulukan. Program Transformasi Kerajaan diperkenalkan berdasarkan kepada hasrat dan keinginan rakyat. Kita juga telah mengambil langkah seperti memansuhkan subsidi pukal dan memperkenalkan subsidi bersasar, mengambil kira pandangan serta pendapat rakyat dalam pembentukan bajet tahunan dan juga dalam TN50 yang mengguna pakai pendekatan bottom-up.

9. Prinsip Kelima: Penyampaian atau “Delivery”. Segala apa yang kita rancang, perlulah disertai dengan “Delivery”, atau penyampaiannya. Kita telah berjaya “Deliver” kepada rakyat hampir kesemua yang dijanjikan, daripada perumahan, projek-projek berimpak tinggi yang berteraskan kepentingan rakyat atau InfraRakyat, penyampaian kepada rakyat melalui perkhidmatan awam, kesihatan, pendidikan dan banyak lagi.

10. Dalam hubungan ini, Kerajaan akan terus berpegang kepada lima (5) prinsip ini bagi mencapai bukan sahaja impian dan cita-cita, tetapi untuk masa depan yang lebih gemilang dan cemerlang buat rakyat Malaysia kesemuanya.

11. Sebagaimana yang diamanatkan oleh YAB Perdana Menteri pada minggu lepas, beliau mahukan kita semua khususnya para penjawat awam, di permulaan Tahun 2018 ini untuk sama-sama berniat, berazam dan bertekad bagi memberikan perkhidmatan yang paling terbaik serta berfikir kreatif lagi inovatif di luar kotak kelaziman, bagi menghasilkan perkhidmatan yang benar-benar berkualiti dan cemerlang.

12. Sebab itulah, jika pada tahun 2017 lalu, YAB Perdana Menteri telah menjadikannya sebagai Year of Delivery atau Tahun Penyampaian. Maka pada tahun ini pula, pemimpin yang kita kasihi berhasrat untuk menjadikan TAHUN 2018 SEBAGAI TAHUN KEJAYAAN DAN KEBERHASILAN YANG MENGAGUMKAN atau YEAR OF SUCCESS AND IMPRESSIVE RESULT.

13. Apa yang YAB Perdana Menteri mahukan adalah, kita terus berjaya dalam penyampaian perkhidmatan, cemerlang dalam meningkatkan nilai dan kemahiran, termasuklah kualiti kerja yang bertaraf global, produktiviti yang sentiasa bertambah, budaya kreatif serta inovatif dan berjaya dengan cemerlang dalam semua aspek pekerjaan serta perkhidmatan kepada rakyat. MENGUKIR SEMANGAT INISIATIF NEGARAKU DI JIWA PARA WARGA Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya hormati

14. Laungan ‘Negaraku’ kini bergema di serata pelosok negara dan membawa erti yang sangat besar kepada rakyat Malaysia. Seperti yang semua tahu, “Ekspresi Negaraku” telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri di Putrajaya pada 18 Mac 2017 dalam usaha membina sebuah negara yang terus kekal bersatu. Istilah ‘Negaraku’ bukan hanya merupakan lagu kebangsaan yang kita nyanyikan sejak zaman persekolahan lagi, malah Negaraku merupakan satu lambang bahawa tanah ini adalah rumah yang kita kongsi bersama.

15. Suka saya berkongsi mesej pertama yang telah ditekankan oleh YAB Perdana Menteri iaitu semangat cintakan Malaysia. Semangat cintakan Malaysia yang sudah tersemat di sanubari kita semua mestilah disemarakkan sepanjang masa. Ini akan menjadikan Malaysia abadi dalam hati kita. Pastinya, kita merasa sedih sekiranya negara kita ditimpa musibah, dan dengan semangat ini, kita akan ketepikan segala perbezaan demi menyelamatkan negara yang tercinta ini. Kita perlu berdiri teguh bersama-sama seia sepakat tanpa menghiraukan perbezaan pandangan demi kemakmuran negara.

16. Mesej kedua yang diutarakan oleh YAB Perdana Menteri ialah Malaysia adalah milik abadi kita semua. Sebagai rakyat Malaysia, kecemerlangan kita paling terserlah apabila kita bersatu sebagai satu bangsa kerana Malaysia kepunyaan kita bersama. Tiada sesiapa yang ditinggalkan dalam langkah menuju masa hadapan. Mereka yang kurang upaya, golongan yang kurang bernasib baik dan warga yang menetap di kawasan pendalaman tidak dipinggirkan sama sekali.

17. Dan mesej ketiga serta terakhir ialah sejarah telah menyatukan kita. Wira-wira generasi lampau telah berjuang dan berkorban untuk membentuk jiwa anak Malaysia dan menyumbang kepada keamanan Malaysia pada hari ini. Sebuah negara progresif dan unik dengan kepelbagaian dan kehidupan yang kita nikmati hari ini adalah hasil kerjasama rakyat Malaysia yang terdahulu.

18. Negaraku!, satu laungan buat semua rakyat Malaysia untuk bersatu hati dalam mengingati dan meraikan jiwa anak Malaysia. Kita perlu memperkukuhkan lagi pegangan, bahawa kita adalah bangsa yang bersatu dan berada dalam satu pasukan. Kita semuanya sepasukan dan kita adalah pasukan yang mengutamakan negara Malaysia. Semuanya pasti mampu dicapai sekiranya kita bersatu hati.

19. Sekarang merupakan masa yang terbaik untuk kita rakyat Malaysia bersatu hati dan meraikan kejayaan. Pelbagai kejayaan telah di kecapi selama ini, dan setiap komuniti perlu mengambil peluang dan berpendirian teguh, tampil ke hadapan, serta memainkan peranan aktif dalam pembangunan negara.

20. Lalu, di hadapan hadirin yang dikasihi, dari pelbagai kelompok dan latar belakang berbeza, saya dapat rasakan, satu aura positif yang menyalakan semangat nasionalisme dan semangat bersatu padu dalam diri kita semua. Semangat membina jati diri yang mendalam lagi kental. Semangat bersatu padu yang telah lama menjadi amalan dalam kalangan rakyat Malaysia, tidak kira apa warna kulit atau bahasa pertuturan, nila-nilai sejagat yang kita kongsi bersama akan menyatukan kita. MAMPU: PENERAJU TRANSFORMASI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM

Hadirin yang dikasihi,

21. Sepertimana yang kita semua sedia maklum, peranan MAMPU sebagai peneraju pemodenan sistem penyampaian perkhidmatan awam diperkukuhkan dengan penetapan KPI dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) di bawah Bab 9 yang perlu dicapai menjelang 2020. Dua daripadanya, iaitu World Competitiveness Yearbook Rank (WCY) dan UN E-Government Development Index (EGDI), khusus bagi Online Services Index (OSI) berkait langsung dengan fungsi MAMPU sebagai peneraju dan penggerak utama agenda pemantapan penyampaian perkhidmatan kerajaan.

22. Sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas tiga agensi utama termasuk MAMPU, saya ingin berkongsi mengenai beberapa inisiatif di bawah Key Performance Indicator MAMPU yang telah pun mencapai sasaran 100 peratus atau lebih pada tahun 2017 iaitu:

• Penyediaan informasi pendaftaran dan pelesenan perniagaan Negeri Sabah dan Sarawak dalam Portal MalaysiaBiz (100%);

• Peratus Service Level Agreement (SLA) iaitu menjawab panggilan ke 1MOCC dalam tempoh 20 saat. (111%); dan • Penyelarasan dan Pelaksanaan Inisiatif Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) (108%) • Peluasan Data Raya Sektor Awam (DRSA) (200%)

• Khidmat runding Projek Government Online Services Gateway (GOSG) (100%) 23. Sebagai salah satu projek NBOS, usaha-usaha bagai memantapkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan dan komunikasi kerajaan melalui Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) sentiasa dilakukan. Perkhidmatan talian 1MOCC sedia ada telah mendapat sambutan meluas, dengan lebih lima juta pemanggil sejak dilaksanakan lima tahun lalu.

24. Sebagai hab komunikasi perkhidmatan awam yang menjadi saluran pemudah cara untuk pelanggan berhubung dengan agensi kerajaan, 1MOCC menerima jumlah transaksi amat besar bagi perkhidmatan pertanyaan dan pemindahan talian daripada pelanggan. Melalui Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) yang menjadi KPI saya sendiri, 1MOCC mencatatkan peningkatan yang konsisten lagi membanggakan. Jika dibuat berbandingan bagi tahun 2016 dan 2017, tahun lalu indeks berkenaan mencatatkan 91.95% dengan peningkatan yang mengukuh sebanyak 0.46% berbanding 91.49% bagi tahun 2016. Angka ini terus membuktikan sokongan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pelanggan. Ini tidak menghairankan kerana sejak ditubuhkan 2013, 1MOCC sentiasa mempunyai graf indeks Kepuasan Pelanggan yang terus menaik.

25. Meskipun kita berbangga dengan pencapaian ini, tidaklah bermakna kita sudah boleh melepaskan sauh untuk berlabuh. This success does not mean we have accomplished our mission. More needs to be done. MENCIPTA IMPIAN BAGI MENGANGKAT MAMPU DI PERSADA ANTARABANGSA Para Hadirin Yang Dimuliakan

26. Ekonomi digital menjadi antara penyumbang utama Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tahun ini, iaitu 18.2 peratus. Lonjakan yang amat memberangsangkan dijangka berterusan selaras inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dalam Bajet 2018 yang dibentangkan YAB Perdana Menteri. Kerajaan akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif supaya Malaysia mengambil kesempatan menembusi trend pasaran atas talian yang semakin berkembang di dunia.

27. Dalam pada itu, Zon Perdagangan Bebas Digital (DFTZ) dan Malaysia Digital Hub (MDH), bakal menjadi pemangkin dan meletakkan Malaysia sebagai kuasa besar ekonomi digital di mata dunia. Sudah pasti usahawan digital dan sektor korporat di negara kita akan memperoleh manfaat daripada usaha kerajaan memajukan keusahawanan digital menerusi platform DFTZ dan MDH.

28. Dalam perkembangan yang sama, MAMPU telah diamanahkan untuk menerajui dan memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif ICT dalam sektor awam melalui Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2016 – 2020) dan Pelan Pendigitalan Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan. Justeru, saya menyeru agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menyemat dan menghayati kepentingan Transformasi Kerajaan Digital ini iaitu: Pertama; bagi memastikan kekal relevan, kerajaan perlu memenuhi ekspektasi rakyat melalui libat urus dan kolaborasi bagi menyediakan penyampaian perkhidmatan yang terkini dan baharu terutamanya kepada generasi Millennium, Generasi X, Y dan Z yang mendambakan perkhidmatan pantas dapat diperoleh hanya di hujung jari sahaja, di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa, 24x7! Kedua; produk dan perkhidmatan utama kerajaan perlu didigitalkan, tersedia dalam talian seiring dengan dasar “digital first, citizen focused”.

Ciri-ciri utama produk dan perkhidmatan ini hendaklah berpaksikan rakyat, perkhidmatan end-to-end tersedia termasuk akses dan kebolehcapaian sistem yang mesra dan memanfaatkan pengguna agar rakyat berpuas hati dan akan terus menggunakan perkhidmatan tersebut. Kita hendaklah memastikan bahawa pengguna adalah returning customer, again and again. Ketiga dan yang terakhir, pendigitalan perkhidmatan sama ada yang sofistikated dan berkos besar tidak akan bermakna jika tiada penggunaan yang berkesan daripada pengguna.

29. Oleh yang demikian, peranan MAMPU telah menjadi semakin besar dan akan terus anjal berubah menjadi lebih dinamik dan penting. Kepercayaan yang diberikan oleh YAB Perdana Menteri bagi melaksanakan inisiatif baharu hendaklah disambut dengan minda dan tangan terbuka. Saya tahu, ia bukan sesuatu yang mudah dan ringkas. Perubahan akan menuntut pengorbanan dan daya juang yang luar biasa. Tetapi, itulah hakikat yang perlu dihadapi oleh seorang pemimpin hebat yang berjiwa besar. MENGORAK LANGKAH KE HADAPAN Warga MAMPU yang dikasihi sekalian.

30. Saya percaya tahun baharu 2018 bukan sekadar memerlukan kita untuk mencarta visi dan hala tuju yang jelas, tetapi turut menuntut peralihan paradigma penjawat awam yang memerlukan budaya kerja Par Excellence.

31. Bertepatan dengan aspirasi kerajaan untuk terus memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan kerajaan, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 Oktober 2017 telah bersetuju supaya MAMPU diperluaskan lembaran fungsinya dalam melakar landskap ICT perkhidmatan awam ke tahap lebih tinggi. Pada masa yang sama, ianya diperteguhkan lagi dengan Pelan Pendigitalan Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan (4P1K), seperti yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada tarikh yang sama. Saya yakin inisiatif-inisiatif ini akan menyokong agenda pendigitalan sektor awam yang mengaspirasikan perkhidmatan awam sebagai digitally-enabled government.

32. Lantaran itu, saya berharap agar semua cabaran dan ujian yang telah kita lalui pada tahun 2017 dapat dijadikan sebagai iktibar dan kekuatan untuk kita mengorak langkah lebih jauh pada tahun 2018. Justeru, kita perlu tangkas menganalisis persekitaran untuk menawarkan solusi yang tepat dan memenuhi aspirasi pelanggan.

33. Memandangkan majlis pada malam ini bukanlah terlalu formal, sebelum menutup majlis, saya ingin merumuskan mesej melalui sebuah kisah Ducks Quack, Eagle Soar. Kisahnya bermula begini:

34. I was waiting in line for a ride at the airport. When a cab pulled up, the first thing I noticed was that the taxi was polished to a bright shine. Smartly dressed in a white shirt, black tie, and freshly pressed black slacks, the cab driver jumped out and rounded the car to open the back passenger door for me.

35. He handed me a laminated card and said: 'I'm Wasu, your driver. While I'm loading your bags in the trunk I'd like you to read my mission statement.'

36. Taken aback, I read the card. It said: Wasu's Mission Statement: To get my customers to their destination in the quickest, safest and cheapest way possible in a friendly environment. This blew me away. Especially when I noticed that the inside of the cab matched the outside. Spotlessly clean!

37. As he slid behind the wheel, Wasu said, 'Would you like a cup of coffee? I have a thermos of regular and one of decaf.' I said jokingly, 'No, I'd prefer a soft drink.' Wasu smiled and said, 'No problem. I have a cooler up front with regular and Diet Coke, lassi, water and orange juice.' Almost stuttering, I said, 'I'll take a Lassi.'

38. Handing me my drink, Wasu said, 'If you'd like something to read, I have The Borneo Post; New straits Times; and The Edge.' As they were pulling away, Wasu handed me another laminated card, 'These are the stations I get and the music they play, if you'd like to listen to the radio.' And as if that weren't enough, Wasu told me that he had the air conditioning on and asked if the temperature was comfortable for him.

39. Then he advised me of the best route to my destination for that time of day. He also let me know that he'd be happy to chat and tell me about some of the sights or, if I preferred, to leave me with my own thoughts. 'Tell me, Wasu,' I was amazed and asked him, 'have you always served customers like this?'

40. Wasu smiled into the rear view mirror. 'No, not always. In fact, it's only been in the last two years. My first five years driving, I spent most of my time complaining like all the rest of the cabbies do. Then I heard about power of choice one day.'

41. 'Power of choice is that you can be a duck or an eagle.' 'If you get up in the morning expecting to have a bad day, you'll rarely disappoint yourself. Stop complaining!' 'Don't be a duck. Be an eagle. Ducks quack and complain. Eagles soar above the crowd.'

42. 'That hit me right,' said Wasu. 'It is about me. I was always quacking and complaining, so I decided to change my attitude and become an eagle. I looked around at the other cabs and their drivers. The cabs were dirty, the drivers were unfriendly, and the customers were unhappy. So I decided to make some changes. I put in a few at a time. When my customers responded well, I did more.' 'I take it that has paid off for you,' I said.

43. 'It sure has,' Wasu replied. 'My first year as an eagle, I doubled my income from the previous year. This year I'll probably quadruple it. My customers call me for appointments on my cell phone or leave a message on it.' Wasu made a different choice. He decided to stop quacking like ducks and start soaring like eagles.

44. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukalah minda dan jiwa, mata dan telinga untuk memerhati keadaan sekeliling, dan soal pada diri apakah lagi inisiatif yang boleh dilakukan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Fikirkan! AKHIR KATA, PENUTUP BICARA

45. Akhir bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga MAMPU yang dipimpin oleh Yang Berbahagia Dato’ Dr Mazlan Yusoff atas kesungguhan dan usaha yang disumbangkan dalam tahun 2017. Saya berharap agar permulaan tahun baharu 2018 akan menjadi titik permulaan kepada kita untuk berganding bahu memecut dengan lebih pantas membina sebuah negara maju disegani di persada antarabangsa, dan menjadikan Perkhidmatan Awam yang diyakini seluruh rakyat dan generasi akan datang.

Sekian, terima kasih.