Theme :
Selected Language : English | Bahasa Malaysia    Font : A+ A- A
 
YB.Joseph
 
 
 
     
Media Statement
 
Back 
 
Date 01/04/2014
   
Title MAJLIS PELANCARAN SISTEM EPENGESAHAN DAN PELUASAN SISTEM SEMAKAN MAKLUMAT INDIVIDU (SSMI) SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (SPA)
   
Source
   
Detail  
   

 

SISTEM ePENGESAHAN

1.     Majlis pelancaran diadakan di Dewan Temu Duga SPA, Aras 6, Blok C7, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dan dirasmikan oleh YB DATUK JOSEPH ENTULU ANAK BELAUN, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI.

2.     Pelaksanaan dan pelancaran ePengesahan ini adalah BERTUJUAN untuk melaksanakan urusan-urusan perkhidmatan secara online yang sebelum ini dijalankan secara manual.

 

3.     Dua (2) urusan perkhidmatan boleh dilaksanakan melalui sistem ini iaitu:

 

i. PENGESAHAN PELANTIKAN

ii. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

4.     Pengesahan Pelantikan dan Pengesahan Dalam Perkhidmatan telah dilaksanakan sepenuhnya di empat (4) agensi perintis iaitu:

i. KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

ii. JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

iii. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

iv. JABATAN PENJARA MALAYSIA

 

5.           Sistem ini mula digunapakai pada 1 APRIL 2013 dan sehingga 25 Mac 2014, sebanyak 1,267 PENGESAHAN PELANTIKAN DAN 825 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN telah dibuat melalui sistem ini oleh agensi perintis.

 

6.           Maklum balas yang diterima dari agensi perintis yang terlibat menunjukkan 99.72% pengguna sistem ini berpuas hati dengan sistem ePengesahan dan dicadangkan untuk diperluaskan ke 24 KEMENTERIAN.

 

 

PELUASAN SISTEM SEMAKAN  MAKLUMAT  INDIVIDU (SSMI)

 

7.     SSMI telah DILANCARKAN OLEH YB DATUK JOSEPH ENTULU ANAK BELAUN, MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI PADA 16 DISEMBER 2013 yang lalu di SPA melibatkan kerjasama 33 Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan.

 

8.     SSMI diperluaskan penggunaannya kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) serta Badan Berkanun dan satu sesi taklimat khas telah diadakan pada 20 Mac 2014.

 

9.     SSMI ini bertujuan untuk menyemak kesahihan maklumat calon berkaitan:

 

i. STATUS KEWARGANEGARAAN - JPN

ii. STATUS KEBANKRAPAN - MdI

iii. REKOD JENAYAH - CGSO

iv. REKOD PEPERIKSAAN - LPM DAN MPM

v. TAPISAN KEUTUHAN - SPRM

vi. SEMAKAN LESEN KENDERAAN DAN SAMAN - JPJ

10. Sehingga 20 Mac 2014, sistem ini telah digunakan untuk menyemak maklumat  30,889 CALON, dan daripada jumlah ini sebanyak 52 KES telah dikenalpasti.

STATISTIK

 

Statistik ePengesahan sehingga 25 Mac 2014 adalah seperti berikut:

STATISTIK ePENGESAHAN

URUSAN

JUMLAH

Pengesahan Pelantikan

1,267

Pengesahan Dalam Perkhidmatan

825

JUMLAH

2,092

11.       Statistik SSMI bagi mengesan sama ada calon yang hendak dilantik adalah bermasalah atau mempunyai rekod jenayah adalah seperti berikut:

 

STATISTIK SSMI DAN REKOD CALON BERMASALAH

BIL

AGENSI

TAHUN DAN JUMLAH SEMAKAN (CALON)

JUMLAH CALON BERMASALAH

2013

2014

1.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

 

20,673

 

9,954

 

52

2.

Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri

 

166

 

106

 

-

 

 

20,839

10,060

 

Jumlah:

30,889

52 Orang

 

 

12.       Pecahan 52 KES calon bermasalah adalah seperti berikut:

 

i)   Meninggal Dunia              -   7

ii)  Bukan Warganegara        -   3

iii) Bankrap                                       - 17

iv) Rekod Jenayah                - 13

v)  Dalam Siasatan               - 12

 

   
Link
 
Online Jobs Application
 
 
 
 
     
Contact Us
Prominent Link
Visitor Statistic 
count
     

Minister's Office, West Block, Level 4
Perdana Putra Building
Federal Government Administrative Centre
62502 Putrajaya
Malaysia

Telephone: 03-8872 7003
Fax: 03-8890 2562


Official Website Prime Minister Office of Malaysia
Official Website Deputy Prime Minister of Malaysia
Official Website Chief Secretary to the Government of Malaysia
Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU)
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
Public Services Commision of Malaysia (PSC)
Prime Minister's Department
Online :1
Today :4
Yesterday :14
Week :124
Month :370
Year :5933
Total :10763
     
DISCLAIMER: This website and the Materials are provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind, implied, express or statutory. The Office of The Prime Minister of Malaysia and The Government of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information or Materials obtained from this website.